MEVZUAT

KANUNLAR

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu5402 Sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

YÖNETMELİKLER
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Kor.Des.Tedb.Uyg.Hakkında Yönetmelik
Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Adalet Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği


ÖRNEK MAHKEME KARARLARI
Adli Kontrol Tedbirine İlişkin Örnek Kararlar

- 5395 sk. 20-b Belirli Yerlere Gidememek
- 5395 sk. 20-c Belirlenen Kişi ve Kuruluşlarla İlişki Kurmama
Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
- Adli Kontrol 109-3b Belirlenen Yerlere Belirlenen Sürelerde Başvurma
- Adli Kontrol 109-3c Çağrılara ve Kontrol Tedbirlerine uyma

- Adli Kontrol 109-3e Tedavi ve Muayene Tedbirine Uyma
- 5395 sk. 20-a Belirlenen Çevre Sınırları Dışına Çıkamamak
- Adli Kontrol 109-3g Silah Bulunduramamak veya Taşıyamamak
- Adli Kontrol 109-3h Mağdurun Haklarının Güvence Altına Alınması
Adli Kontrol 109-3i Aile Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi için Güvence

Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Örnek Kararlar
- 5237 sk. 50-1c - Eğitim Kurumuna Devam Etme- Adli Kontrol 109-3d Taşıtları Kullanamamak ve Sürücü Belgesini Teslim Etmek
- 5237 sk. 50-1d - Belirli Yerlere Gitmekten Yasaklanma
- 5237 sk. 50-1e Meslek ve Sanatın İcrasının Yasaklanması
- 5237 sk. 50-1f -Kamu Yararına Çalışma
- 5237 sk. 51-4a - Eğitim Kurumuna Devam Etme
- 5237 sk. 51-4b Ücret Karşılığında çalışma
- 5237 sk. 51-4c - Eğitim Kurumuna Devam Etme
- 5237 sk. 51-6 Yükümlülüksüz Denetim Süresi Belirleme
- 5237 sk. 53-5 Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma
- 5237 sk. 53-6 Sürücü Belgesinin Geri Alınması
- 5237 sk. 191 Tedavi ve Denetimli Serbestlik
- 5237 sk. 221-5 Etkin Pişmanlık
- 5271 sk. 231-8a Bir Eğitim Programına Devam Etme
- 5271 sk. 231-8b Ücret Karşılığı Çalıştırma
- 5271 sk. 231-8c Belirli Yerlere Gitmekten Yasaklanma
- 5271 sk. 231 Yükümlülüksüz Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
- 5275 sk 105-4 Kamu Yararına Çalışma
- 5275 sk 107-7 Ücret Karşılığı Çalıştırma
- 5275 sk 107-8 Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme
- 5275 sk 107-9 Rehber Tayini
- 5275 sk 107-10 Yükümlülüksüz Denetim Süresi Belirleme
- 5275 sk 108-4 Rehber Tayini
- 5275 sk 110 - Konutta İnfaz

:::GERİ:::

Çorum Adliyesi Yasal Web Sayfası © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 20.03.2012 ] - Webmaster : Mustafa FİDAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.